Vegyészmérnök hallgató és témavezetője sikere nemzetközi konferencián

Viski Sándor III. éves vegyészmérnök BSc hallgató és Dr. Nagy Zoltán egyetemi adjunktus prezentációjukkal első díjat nyertek el a 436th International Conference on Chemical and Biochemical Engineering konferencián, amelyet 2018. július 8-9 között rendeztek Heraklionban (Kréta, Görögország). Viski Sándor a Kémiai Intézet Fizikai Kémiai Tanszékén végez kutatómunkát Dr. Nagy Zoltán egyetemi adjunktus témavezetésével, és ennek során a humán szérum albumin szelektív megkötésére alkalmas nanorészecske előállításán, valamint annak regenerálásán dolgoznak. A konferencián az „Interaction of Cibacron Blue with Human Serum Albumin -  A Promising Candidate for Regeneration of Albumin Depletion Columns” (A cibakron blue kölcsönhatása humán szérum albuminnal – egy ígéretes vegyület albuminkötő kolonnák regenerálására) címmel írt közleményüket a konferencia szervező bizottsága előadásra választotta ki és a prezentiációt első díjjal jutalmazta.