Kitüntetések a TTK 70 éves jubileumi ünnepségén (2019. október 4.)

A TTK 70 éves jubileumi ünnepségén 5 oktatónk Pro Facultate díjban részesült:

Prof. Dr. BÁNYAI ISTVÁN, egyetemi tanár oktatóként, kutatóként, tanszékvezetőként és intézetigazgató helyettesként közel 40 éve végez kimagasló kutatói, oktatói tevékenységet a Kémiai Intézet Fizikai Kémiai, illetve Kolloid- és Környezetkémiai Tanszékén, és kiemelkedő szerepet játszott a Kémiai Intézet NMR parkjának létrehozásában és működtetésében.

Prof. Dr. FÁBIÁN ISTVÁN oktatói és kutatói tevékenysége, irányító munkája példaértékű, tanszékvezetőként, a DE-TEK elnökeként és a DE rektoraként rendkívül sokat tett egyetemünk és a TTK, valamint a Kémiai Intézet hagyományos értékeinek, eszmeiségének, szakmai színvonalának megőrzéséért.

Prof. Dr. FARKAS ETELKA professzor emerita, aki a TTK korábbi oktatási dékánhelyetteseként kimagasló oktatásszervező és fejlesztő tevékenységével jelentősen hozzájárult a kar képzési programjainak kibővítéséhez, a bolognai rendszerű mesterképzés, valamint az osztatlan tanárképzés sikeres elindításához.

Prof. Dr. SOMSÁK LÁSZLÓ az elmúlt negyven évben kutatócsoport- és tanszékvezetőként, intézetigazgatóként, a Kémia Doktori Iskola programvezetőjeként végzett kiemelkedő színvonalú oktató-, nemzetközileg elismert kutató- és iskolateremtő munkát.

Prof. Dr. ZSUGA MIKLÓS elévülhetetlen érdemeket szerzett a Kémiai Intézet korszerű tömegspektrometriás laboratóriumának megalapításában, a TTK-n folyó gyakorlatorientált vegyészmérnökképzés beindításában és irányításában, valamint a TTK és a különböző iparvállatok közötti szakmai kapcsolatok bővítésében. 

Valamennyiüknek szívből gratulálunk!