Tisztújítás az MTA Kémia Tudományok Osztályán

2020. szeptember 29-én az MTA Kémia 
Tudományok Osztályának vezetésében is megtörtént a tisztújítás.

A Kémia Tudományok Osztálya elnökének Perczel Andrást, az MTA rendes 
tagját (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szerves Kémiai Tanszék), míg az 
osztályelnök-helyettesnek intézetünk kutatóját, E. Kövér Katalint, az 
MTA rendes tagját (Debreceni Egyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai 
Tanszék) választották meg, amelyhez gratulálunk.