English

Kezdőlap
Debreceni Egyetem
Természettudományi Kar
Angol nyelvű képzés
Oktatás
Záróvizsgák
Kutatás
Műszerpark
Partnerség
Tudományos Diákkör
Felépítés
Elsőéveseknek
Felvételizőknek
Tematikák
Kurzusinformációk
Kémiai fogalomtár
Kémiai Doktori Iskola
Szemináriumok
Beiskolázási program
Belső információk
Könyvtár
Menza
Neptun
Telefonkönyv
ISzK
Impakt faktorok
Linkek
East-NMR

Kezdőlap


Tisztelettel köszöntjük a Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézetének honlapján!
Híreink


Megjelentek 2015/16. II. félévre vonatkozó szakdolgozati és diplomamunkatéma-hirdetések. (2015.11.06.) részletek

Megjelent a vegyészmérnök MSc szak órarendje. (2015.09.15.) részletek

Megjelent az elsőéves kémia alapszak órarendje. (2015.09.09.) részletek

Megjelentek a következő órarendek az őszi félévre: kémia alapszak II. évfolyam, kémia alapszak III. évfolyam, vegyészmérnök alapszak I-IV. évfolyam (nappali tagozat), vegyészmérnök alapszak I-IV. évfolyam (levelező tagozat), vegyész mesterszak I. évfolyam és vegyész mesterszak II. évfolyam. (2015.08.31.) részletek

Megjelentek Kémia BSc / Vegyészmérnök BSc / Biomérnök BSc és kémiatanár képzésre 2015-ben felvett hallgatóknak szóló értesítő levelek, a mintadolgozat az első felméréshez és ennek megoldása. (2015.08.21.) részletek

A XXXVIII. Kémiai Előadói Napokat 2015. október 26-28 között szervezik Szegeden. A jelentkezési lap online tölthető ki. Külön információ jelent meg az összefoglalók formai követelményiről, összefoglalótemplátokról és a szálláslehetőségekről (2015.08.12.)
Megjelentek a 2015-16-os tanévre elfogadott projektmunka, szakdolgozati és diplomamunka jelentkezések. (2015.08.05.) részletek
Megjelentek a 2015-16-os tanévre szóló szakdolgozati és diplomamunka-témák. (2015.03.24.) részletek
Megjelent a jóváhagyott szakdolgozati és diplomamunkajelentkezések listája. (2015.02.19.) részletek
Megjelent a vegyész mesterszak összes évfolyamának órarendje minden szakirányon. (2015.02.05.) részletek
Megjelent a kémia alapszak összes évfolyamának órarendje. (2015.02.05.) részletek
Megjelent a vegyészmérnök alapszak összes évfolyamának órarendje a nappali és és levelező tagozaton. (2015.02.05.) részletek
A TTK őszi tudományos diákköri (TDK) konferenciája november 28-án lesz. A jelentkezési határidő november 14., a dolgozat/összefoglaló leadási határidő pedig november 21. (2014.09.29.) részletek

Megjelent a levelező vegyész MSc képzés időrendje. (2014.09.12.) részletek

Megjelentek a 2014 tavaszán beadott, jóváhagyott projektmunka, szakdolgozat, diplomamunka jelentkezések. (2014.09.08.) részletek

Megjelentek a kémitanári órarendek a Kémia-matematika tanár I. évfolyam, a Kémia-matematika tanár II. évfolyam, a Kémia-fizika tanár I. évfolyam, a Kémia-egyéb tanár I. évfolyam, és a Kémia-egyéb tanár II. évfolyam számára. (2014.09.08.) részletek

Megjelent a vegyészmérnök alapszak összes évfolyamának órarendje az levelező tagozaton. (2014.09.08.) részletek

Megjelentek a vegyész mesterszak órarendjei az elsőéves, és másodéves hallgatók számára. (2014.08.28.) részletek

Megjelentek a kémia alapszak órarendjei az első, második és harmadik évfolyamon. (2014.08.28.) részletek

Megjelent a vegyészmérnök alapszak összes évfolyamának órarendje az nappali tagozaton. (2014.08.28.) részletek

Megjelent a Kémia BSc / Vegyészmérnök BSc / Biomérnök BSc /kémiatanár képzésre 2014-ben felvett hallgatóknak szóló értesítő levél, információk a felzárkóztató kurzusról és gyakorló feladatok. (2014.08.13.) részletek

Megjelent a döntési lista a szakirányfelvételi kérelmekről. (2014.05.20.) részletek

Megjelentek az osztatlan kémiatanári szak órarendjei az matematika-kémia és fizika-kémia szakos hallgatók számára. (2014.02.07.) részletek

Megjelentek a vegyész mesterszak órarendjei az elsőéves analitikus, elsőéves szintetikus és másodéves hallgatók számára. (2014.02.07.) részletek

Megjelentek a kémia alapszak órarendjei az első, második és harmadik évfolyamon. (2014.02.07.) részletek

Megjelent a vegyészmérnök alapszak összes évfolyamának órarendje az nappali és levelező tagozaton. (2014.02.07.) részletek

Megújultak az Intézet TDK-val kapcsolatos Internetes oldalai. (2014.01.08.) részletek

Megjelent a 2013/14. tanév II. félévére jóváhagyott projektmunka-, szakdolgozat- és diplomamunka-jelentkezések listája (2014.01.08.) részletek

Mintaodalak és értékelőlap az egységes diplomamunkákhoz és szakdolgozatokhoz. (2013.11.26.) részletek

Megjelent a diplomamunkák és szakdolgozatok egységesített formai követelményeit leíró dokumentum.. (2013.11.18.) részletek

Megjelent 2013. őszi kari TDK-konferencia felhívása. (2013.10.24.) részletek

Megjelent a vegyészmérnök alapszak őszi órarendje az nappali és levelező tagozaton. (2013.09.09.) részletek

Megjelent a vegyész MSc szak őszi órarendje az első és a második évfolyam számára. (2013.08.27.)- részletek

Megjelent a kémia BSc szak őszi órarendje az első, második és harmadik évfolyam számára. (2013.08.27.)- részletek

A 2013/14-es tanév elfogadott szakdolgozati és diplomamunka-jelentkezésesei és szakirány-jelentkezései. (2013.05.23.)- részletek

Megjelentek a 2013/14-es tanév szakdolgozati és diplomamunka-témái: Alkalmazott Kémiai Tanszék, Fizikai Kémiai Tanszék, Gyógyszeripari Kihelyezett Tanszék, Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék, Petrolkémiai és Polimertechnológiai Kihelyezett Tanszék, Szerves Kémiai Tanszék, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Egyéb kutatóhelyek. (2013.04.02.)- részletek

Dr. Várnagy Katalin lett a Kémiai Intézet oktatási felelőse. (2013.02.01.)- részletek

Tájékoztató jelent meg kiemelet ösztöndíjat elnyerő hallgatók számára. (2012.12.18.)-

A rektor és a TEK-elnök válasza a Kémiai Intézet Tanácsának decemberben írott nyílt levelére. (2012.01.02.) - részletek

A Kémiai Intézet Tanácsának nyílt levele a Debreceni Egyetem Rektorához és a Tudományegyetemi Karok Elnökéhez a TEK Tanács 2012. évi kiadáscsökkentő intézkedéseiről szóló határozata kapcsán.
A nyílt levelet a KI Tanácsa 2011. dec. 15-én elküldte a címzetteknek, illetve teljes egészében ismertetésre került a Természettudományi és Technológiai Kar Tanácsának 2011. dec. 16-i ülésén.
(2011.12.19.) - részletek

HírarchívumA Kémiai Tanszékcsoport épülete

Az Intézet vezetése
Igazgató: Prof. Dr. Somsák László
Postacím: Szerves Kémiai Tanszék, Debrecen, Egyetem tér 1., Pf.: 20, 4010.
Telefon: (06-52) 512-900/22348
Fax: (06-52) 512-744
E-mail: somsak@tigris.unideb.hu

Igazgatóhelyettes: Prof. Dr. Bányai István
Postacím: Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék, Debrecen, Egyetem tér 1., Pf.: 10, 4010.
Telefon: (06-52) 512-900/22384
Fax: (06-52) 512-938
E-mail: ibanyai@delfin.unideb.hu

Titkár: Dr. Buglyó Péter
Postacím: Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Debrecen, Egyetem tér 1., Pf.: 21, 4010.
Telefon: (06-52) 512-900/22405
Fax: (06-52) 518-660
E-mail: buglyo@delfin.klte.hu

Oktatási felelős: Dr. Várnagy Katalin
Postacím: Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Debrecen, Egyetem tér 1., Pf.: 21, 4010.
Telefon: (06-52) 512-900/22405
Fax: (06-52) 518-660
E-mail: varnagy.katalin@science.unideb.huSzervezeti egységek:

Alkalmazott Kémiai Tanszék
Fizikai Kémiai Tanszék
Gyógyszeripari Kihelyezett Tanszék
Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék
MTA-DE Homogén Katalízis Kutatócsoport
Petrolkémiai és Polimertechnológiai Kihelyezett Tanszék
Szakmódszertani Csoport
Szerves Kémiai Tanszék
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x