Záróvizsgák, zárószigorlat

Kémia tanárszak zárószigorlat

      zárószigorlati tételsor (pdf) - 2018. június

Abszolutórium minták

       kémia BSc, vegyész specializáció (pdf)

       kémia BSc, vegyész specializáció (excel)

       kémia BSc, specializáció nélkül (pdf)

       kémia BSc, specializáció nélkül (excel)

 

Záróvizsgák

2017. június

Kémia BSc

       
       tételsor

Záróvizsga bizottság tagjai:

Elnök:           Dr. Somsák László egyetemi tanár
Tagok:           Dr. Buglyó Péter egyetemi docens
                      Dr. Joó Ferenc egyetemi tanár
                      Dr. Deák György egyetemi docens
Külső tag:      Dr. Nagy Gábor vezető szakértő (MOL)
Titkár:            Dr. Bokor Éva egyetemi adjunktus

Vegyészmérnök BSc (nappali)

       tételsor (2017.03.13)

Vegyészmérnök BSc (levelező) 

       tételsor (2017. 03.18)

Záróvizsga bizottság tagjai:

1. bizottság

Elnök:            Dr. Kéki Sándor egyetemi tanár
Tagok:            Dr. Ősz Katalin egyetemi docens
                       Dr. Nagy Miklós egyetemi adjunktus
Külső tag:      Dr. Mihók Ildikó / Dr. Kéri Vilmos kísérleti üzemvezető (TEVA)
Titkár:            Dr. Rácz Dávid egyetemi tanársegéd

2. bizottság

Elnök:            Dr. Bányai István egyetemi tanár
Tagok:            Dr. Árpád István egyetemi adjunktus
                       Dr. Nagy Lajos egyetemi adjunktus
Külső tag:      Dr. Csernyik István tanszékvezető (TVK)
Titkár:            Gombos Réka egyetemi tanársegéd

Chemical engineer (angol)

        date: 
        place: 

       
final exam questions (18.03.2017)

Final exam committee:

1. committee

Chairman:      Dr. Sándor Kéki professor
Members:       Dr. Katalin Ősz  associate professor
                       Dr. Miklós Nagy  assistant professor
                       Dr. Ildikó Mihók / Dr. Vilmos Kéri pilot plant manager (TEVA)
Secretary:       Dr. Dávid Rácz lecturer

2. committee

Chairman:       Dr. István Bánya professor
Members:       Dr. István Árpád assistant professor
                       Dr. Lajos Nagy  assistant professor
                       István Csernyik head of department (TVK)
Secretary:       Réka Gombos lecturer

 

Vegyész MSc

         időpont: 
         helyszín: 
        tételsor (frissítve: 2017. március 3.)

Záróvizsga bizottság tagjai:

Elnök:               Dr. Fábián István egyetemi tanár
Tagok:               Dr. Kurtán Tibor egyetemi docens
                         Dr. Nagy Miklós egyetemi adjunktus
                         Dr. Bányai István egyetemi tanár
                         Dr. Gyémánt Gyöngyi egyetemi docens
Külső tag:         Dr. Hajkó János csoportvezető (TEVA)
Titkár:               Dr. Bellér Gábor egyetemi adjunktus

 

Chemistry MSc

        date: 
        place: 

        
final exam questions (10.04.2018)

 

Vegyészmérnök MSc

       tételsor (2017. március 12.)