Záróvizsgák

Abszolutórium minták

       kémia BSc, vegyész specializáció (pdf)

       kémia BSc, vegyész specializáció (excel)

       kémia BSc, specializáció nélkül (pdf)

       kémia BSc, specializáció nélkül (excel)

 

Záróvizsgák

2016. június

Kémia BSc

        időpont: 2016. június 15, 16, 17
       helyszín: E320
       tételsor

Záróvizsga bizottság tagjai:

Elnök:           Dr. Somsák László egyetemi tanár
Tagok:           Dr. Buglyó Péter egyetemi docens
                      Dr. Joó Ferenc egyetemi tanár
                      Dr. Deák György egyetemi docens
Külső tag:      Dr. Nagy Gábor vezető szakértő (MOL)
Titkár:            Dr. Bokor Éva egyetemi adjunktus

Vegyészmérnök BSc (magyar)

       időpont: 2016. 7, 8, 9 (nappali)
       helyszín: E517
      
tételsor (nappali)

       időpont: 2016. június 9 (levelező)
       helyszín: E517

        tételsor (levelező)

Záróvizsga bizottság tagjai:

Elnök:            Dr. Kéki Sándor egyetemi tanár
Társelnökök:  Csernyik István tanszékvezető (TVK)
                       Mihók Ildikó tanszékvezető (TEVA)
Tagok:            Dr. Gáspár Vilmos egyetemi tanár
                       Dr. Ősz Katalin egyetemi docens
                       Dr. Árpád István egyetemi adjunktus
                       Dr. Nagy Lajos egyetemi adjunktus
Külső tag:      Dr. Kéri Vilmos kísérleti üzemvezető (TEVA)
Titkár:            Dr. Rácz Dávid egyetemi tanársegéd

Chemical engineer (angol)

        date: 9 June 2016
        place: E517

       
final exam questions

Final exam committee:

Chairman:       Dr. Sándor Kéki professor
Co-chairs:       István Csernyik head of department (TVK)
                       Ildió Mihók head of department (TEVA)
Members:       Dr. Vilmos Gáspár professor
                       Dr. Katalin Ősz  associate professor
                       Dr. István Árpád assistant professor
                       Dr. Lajos Nagy  assistant professor
                       Dr. Vilmos Kéri pilot plant manager (TEVA)
Secretary:       Dr. Dávid Rácz lecturer

Vegyész MSc

Változás (2016. április 23) !!     

 (Adminisztrációs okok miatt) a Neptunban a jún. 8-9-i időpontra kell jelentkezni mindenkinek - ha már a dolgozatot korábban megvédte, akkor is. A jún. 8-i jelentkezés lesz érvényes a jún. 15-i, a június 9-i a 16-i vizsgára. A védések sorrendjét és időpontját a ZVB titkára a témavezetőkkel és a bírálókkal egyeztetve fogja megállapítani.      

        időpont: 2016. június 8, 9 (diplomavédés)       
                      2016. június 15, 16 (záróvizsga) 

         helyszín: D404-es tanterem
         tételsor

Záróvizsga bizottság tagjai:

Elnök:               Dr. Fábián István egyetemi tanár
Tagok:               Dr. Kurtán Tibor egyetemi docens
                         Dr. Nagy Miklós egyetemi adjunktus
                         Dr. Bányai István egyetemi tanár
                         Dr. Gyémánt Gyöngyi egyetemi docens
Külső tag:         Dr. Hajkó János csoportvezető (TEVA)

 

Vegyészmérnök MSc