Vegyészmérnök MSc tantárgyi tematikák

Tantárgy nevek és tantárgyleírások (2017) 

Kód Tárgy neve óraszám kredit
TTKME4011 Haladó mikroökonómia 2+0+0 2
TTKME4012 Menedzsment ismeretek 2+0+0 2
TTKME4013 Mérnöki kommunikáció 2+0+0 2
TTKME4014 Haladó minőségmenedzsment 2+0+0 2
TTKME4015 Szellemi alkotások joga 1+0+0 1
TTKMG4901 Műszaki informatika 1+2+0 3
TTKME4016 Környezetgazdálkodás 2+0+0 2
TTMME0803 Differenciálegyenletek  2+2+0 4
TTFME2110 Mérnöki fizika 2+0+0 3
TTKME4801 Bioipari műveletek I. 2+0+0 2
TTKME0301 Szerves szintézismódszerek I. 2+0+0 3
TTKML4301 Szerves kémiai gyakorlat  0+0+2 1
TTKME0303 Biokémia IV. 2+0+0 2
TKME4802 Ipari kinyeréstechnika 2+0+0 2
TTKME4401 Fizikai kémia és gyakorlati alkalmazások 2+0+0 3
TTKML4401 Fizikai kémia és gyakorlati alkalmazások 0+1+1 1
TTKML4601 Kísérleti üzemi gyakorlat II 0+0+4 4
TTKME4602 Transzportfolyamatok I. 2+0+0 2
TTKMG4602 Transzportfolyamatok I. 0+2+0 2
TTKME4603 Transzportfolyamatok II. 2+0+0 2
TTKMG4603 Transzportfolyamatok II. 0+2+0 2
TTKME4604 Vegyipari energiagazdálkodás 2+0+0 2
TTKME4605 Vegyipari műszerezés, automatizálás 2+0+0 2
TTKMG4605 Vegyipari műszerezés, automatizálás 0+2+0 2
TTKME4606 Vegyipari biztonságtechnika és egészségvédelem 2+0+0 2
TTKME4607 Vegyipari technológiák 2+0+0 2
TTKME0315 Elválasztástechnika III. 2+0+2 3
TTKML4501 Elválasztástechnika VI.  0+0+2 1
TTKMX4601 Intézményen kívüli gyakorlat 4 hét (nyár) 0
Gyógyszeripari specializáció      
TTKME4502 Műszeres analitikai és anyagszerkezeti vizsgálatok 2+0+0 2
TTKME0314 A gyógyszerkutatás kémiai vonatkozásai 2+0+0 2
TTKME4303 Szénhidrát alapú gyógyszertervezés 2+0+0 2
TTKME4402 Környezetbarát és katalitikus folyamatok 2+0+0 2
TTKME0327 Heterociklusok 2+0+0 3
TTKME4304 Gyógyszer- és finomkémiai  technológiák 2+1+0 3
TTKML0319 Nagyhatékonyságú szintézismódszerek I. 0+1+3 3
TTKML4305 Önálló gyógyszeripari feladat I. 0+0+3 3
TTKML4306 Önálló gyógyszeripari feladat II. 0+0+3 3
TTKML4001 Diplomamunka I. (gyógyszeripari) 0+0+11 15
TTKML4002 Diplomamunka II. (gyógyszeripari) 0+0+11 15
Petrolkémiai és műanyagipari specializáció      
TTKME4502 Műszeres analitikai és anyagszerkezeti vizsgálatok 0+0+4 4
TTKML4502 Műszeres analitikai és anyagszerkezeti vizsgálatok 2+0+0 2
TTKME4608 Anyagtudomány 2+0+0 2
TTKME4609 Korszerű petrolkémiai technológiák 2+0+1 3
TTKME4610 Műanyagipari technológiák 2+0+0 2
TTKML4610 Műanyagipari technológiák 0+0+4 4
TTKML4611 Önálló műanyagipari feladat I. 0+0+3 3
TTKML4612 Önálló műanyagipari feladat II. 0+0+3 3
TTKML4003 Diplomamunka I. (petrolkémiai és műanyagipari) 0+0+11 15
TTKML4004 Diplomamunka II. (petrolkémiai és műanyagipari) 0+0+11 15
Szakmai szabadon választható tárgyak      
TTKME4612 Vegyi gyár 2+0+0 2
TTKME4803 Bioaktív vegyületek formulálása 2+0+0 2
TTKME4403 Kolloid és felületi kémia 2+0+0 2
TTKME0410 Radiokémia 2+0+0 3
TTKME4807 Környezeti kárbecslés és bioremediáció 2+0+0 2
TTKME0205 Szervetlen kémia V. 3+0+0 4
TTKMG0903 Számítógépes kvantumkémia 0+3+0 2
TTKME0212 Makrociklusos ligandumok komplexei 2+0+0 3
TTKME0206 Veszélyes és különleges anyagok 2+0+0 3
TTKME0411 Biokolloidika 2+0+0 3
TTKME0432 Dozimetria, sugáregészségügy 2+0+0 3
TTKME0417 Élő rendszerek fizikai kémiája 2+0+0 3
TTKME0420 Komplexkatalizált szerves szintézisek 2+0+0 3
TTKME0414 Környezeti kémia II. 2+1+1 4
TTKME0423 Röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálat 2+0+0 3
TTKME0331 Másodlagos természetes anyagok I. 2+0+0 3
TTKML0332 Másodlagos természetes anyagok II. 0+0+4 3
TTKME0334 Enzimbiotechnológia 2+0+0 3
TTKML0004 NMR operátori gyakorlat I. 0+0+2 2
TTKME0437 Reakciókinetika/Katalízis 2+0+2 4

 

 

 

TKME4401 Fizikai kémia és gyakorlati alkalmazások