Vegyész MSc tantárgyi tematikák

Tantárgyak és tantárgyi tematikák (2017) 

Kód Tantárgy neve óraszám kredit
TTKME0203 Szervetlen kémia V. 3+0+0 4
TTKML0203 Szervetlen kémia gyakorlat VI. 0+0+4 4
TTKME0204 Szervetlen kémia VII. 2+0+0 3
TTKME0401 Fizikai kémia VI. 3+0+0 4
TTKML0405 Fizikai kémia VII. 0+0+3 3
TTKML0406 Fizikai kémia VIII. 0+0+3 3
TTKME0301 Szerves szintézismódszerek I. 2+0+0 3
TTKML0303 Szerves szintézismódszerek II. 0+0+4 3
TTKME0327 Heterociklusok 2+0+0 3
TTKME0303 Biokémia IV. 2+0+0 2
TTKME0501 Műszeres analitika I.  2+0+0 3
TTKML0501 Műszeres analitika II. 0+0+3 2
TTKME0502 Szerkezetvizsgáló módszerek I.  2+0+0 3
TTKML0502 Szerkezetvizsgáló  módszerek II. gyakorlat 0+0+3 2
TTKME0601 A vegyészmérnöki tudomány alapjai 2+0+0 3
TTKME0602 Válogatott fejezetek a kémiai technológiából 2+0+0 3
TTKML0001 Diplomamunka I. 0+0+15 15
TTKML0002 Diplomamunka II. 0+0+15 15
TTKMX0003 Intézményen kívüli gyakorlat 4+1 hét 0
  Analitikus vegyész specializáció    
TTKME0511 Kemometria I. 2+0+0 3
TTKME0315 Elválasztástechnika III. 2+0+0 3
TTKML0315 Elválasztástechnika IV. 0+0+4 4
TTKME0503 A környezetanalitika szervetlen kémiai módszerei  I. 1+0+0 1
TTKML0503 A környezetanalitika szervetlen kémiai módszerei II. 0+0+4 4
TTKME0513 Analitikai minőségbiztosítás 1+0+0 1
TTKME0317 Tömegspektrometria 2+1+0 4
TTKME0504 Elektroforetikus technikák 2+0+0 3
TTKME0521 Élelmiszeranalitika 2+0+0 2
TTKME0514 Mintavétel, mintaelőkészítés analitikai tesztek I. 1+0+0 1
TTKML0514 Mintavétel, mintaelőkészítés analitikai tesztek II. 0+0+4 4
TTKME0310 A folyadékkromatográfia alapjai – gyógyszeripari alkalmazások 2+0+0 3
TTKML0310 Folyadékkromatográfiás laboratóriumi gyakorlat 0+0+4 3
TTKMG0512 Kemometria II. 0+1+2 3
TTKME0523 Radioanalitika I. 2+0+0 3
TTKML0531 A gyógyszergyártás minőségellenőrzése és analitikája 0+04 3
TTKML0530 NMR operátori gyakorlat II.  0+0+2 2
  Szintetikus vegyész specializáció    
TTKME0311 Reakciómechanizmusok 3+0+0 4
TTKME0312 Aszimmetriás szintézisek 2+0+0 3
TTKME0313 Szintézismódszerek a polimerkémiában 2+0+0 3
TTKME0314 A gyógyszerkutatás kémiai vonatkozásai 2+0+0 3
TTKME0315 Elválasztástechnika III. 2+0+0 3
TTKML0316 Elválasztástechnika V.   2
TTKML0530 NMR operátori gyakorlat II. 0+0+2 2
TTKME0317 Tömegspektrometria 2+1+0 4
TTKML0319 Nagy hatékonyságú szintézismódszerek 0+1+3 3
TTKMG0318 2D NMR módszerek 0+2+0 2
TTKME0321 Glikobiokémia 2+0+0 3
TTKME0322 Sztereokémiai szerkezetvizsgáló módszerek 2+0+0 3
TTKME0323 Szénhidrátkémia 2+0+0 3
TTKME0324 Gyógyszerkémiai szintézisek 2+0+0 3
  Radioanalitikus vegyész specializáció    
TTKME0410 Radiokémia 0+0+ 3
TTKME0426 Nukleáris környezetvédelem 2+0+0 3
TTKME0429 Radioaktív izotópok orvosi alkalmazásai 2+0+0 3
TTKME0523 Radioanalitika I. 2+0+0 3
TTKML0523 Radioanalitika II. 1 hét 1
TTKML0437 Radioaktív izotópok előállítása 1+0+1 3
TTKME0431 Jelzett vegyületek elválasztástechnikája 2+2+0 4
TTKME0432 Dozimetria, sugáregészségügy 2+0+0 3
TTKML0415 Radiokémiai mérések 0+0+1 2
TTKME0433 Nukleáris analitikai módszerek a környezetkutatásban 2+0+0 3
TTKML0433 Nukleáris analitikai módszerek a környezetkutatásban 0+0+1 1
TTKME0434 Radioaktív jelzett vegyületek az orvosbiológiában  2+0+0 3
TTKML0435 Radioaktív gyógyszerek előállítása és minőség ellenőrzése  0+0+2 2
TTKME0436 Sejt- és szöveti anyagcsere vizsgálata radiokémiai módszerekkel 2+0+0 3
  Szabadon választható    
TTKME0212 Makrociklusos ligandumok komplexei 2+0+0 3
TTKME0206 Veszélyes és különleges anyagok 2+0+0 3
TTKME0411 Biokolloidika   3
TTKME0432 Dozimetria, sugáregészségügy 2+0+0 3
TTKME0417 Élő rendszerek fizikai kémiája 2+0+0 3
TTKME0420 Komplexkatalizált szerves szintézisek 2+0+0 3
TTKME0414 Környezeti kémia 2+1+1 4
TTKME0423 Röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálat 2+0+0 3
TTKME0331 Másodlagos természetes anyagok I. 2+0+0 3
TTKML0332 Másodlagos természetes anyagok II. 0+0+4 3
TTKML0326 Gyógyszerhatóanyagok fejlesztése 0+0+4 3
TTKME0334 Enzimbiotechnológia 2+0+0 3
TTKML0004 NMR operátori gyakorlat 0+0+2 2
TTKME0437 Reakciókinetika/Katalízis 2+0+2 4
TTKMG0701 Professional communication in English 0+4+0 4
TTKME0712 Szakmai angol nyelvű előadás I. 3+0+0 3
TTKME0713 Szakmai angol nyelvű előadás II. 3+0+0 3
TTKME0714 Szakmai angol nyelvű előadás III. 2+0+0 2
TTKME0705 Szakmai angol nyelvű előadás IV. 2+0+0 2
TTKMG5101 Kristálytan 2+0+0 3
TTKML0304 Biokémia II. 0+1+2 3
TTKME0304 Biokémia III.  2+0+0 3
TTFME0202 Kerámiák és alkalmazásuk 2+1+0 5
TTFME0411_BT Anyagvizsgálati módszerek (előadás) 2+0+0 3
TTFML0411_BT Anyagvizsgálati módszerek (gyakorlat) 0+0+2 3
TTFME0101 Atom- és molekulafizika 2+1+0 3
TTKMG0902 Számítógépes kvantumkémia 0+3+0 2