Gyógyszerész (osztatlan) tantárgyi tematikák

Gyógyszerész (osztatlan) szak tárgyai és leírásai

1. évfolyam, 1. félév Általános kémia elmélet
1. évfolyam, 1. félév Általános kémia gyakorlat
1. évfolyam, 2. félév Szervetlen és kvalitatív analitikai kémia elmélet
1. évfolyam, 2. félév Szervetelen és kvalitatív analitikai kémia gyakorlat
1. évfolyam, 2. félév Fizikai kémia I.
1. évfolyam, 2. félév Szerves kémia elmélet I.
1. évfolyam, 2. félév Szerves kémia gyakorlat I.
2. évfolyam, 1. félév Gyógyszerészi biokémia I.
2. évfolyam, 1. félév Kvantitatív analitikai kémia I.
2. évfolyam, 1. félév Fizikai kémia II.
2. évfolyam, 1. félév Kolloidkémia elmélet
2. évfolyam, 1. félév Kolloidkémia gyakorlat
2. évfolyam, 1. félév Szerves kémia elmélet II.
2. évfolyam, 1. félév Szerves kémia gyakorlat II.
3. évfolyam, 2. félév Gyógyszerhatóanyagok polimorfizmusa
4. évfolyam, 1. félév Környezetanalitika