OTDT hallgatói és oktatói kitüntetések
a Debreceni Egyetem Kémiai Intézetében

Hallgatói kitüntetések

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 1988-ban elhatározta, hogy az egyetemisták és a főiskolások alkotókészségének kibontakoztatása, szaktudásának elmélyítése, a tehetség, az egyéni teljesítmények jobb megbecsülése és elismerése céljából Pro Scientia Aranyérem és Pro Arte Aranyérem kitüntetést alapított.

Pro Scientia és Pro Arte Aranyérem kitüntetésben részesülhet az a fiatal, aki tanulmányai során és az általa választott szakmai területen kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és arról pályamunkák, előadások vagy irodalmi, művészeti és tudományos alkotások formájában számot adott. Az Aranyérem tehát nem egy-egy konferencián bemutatott előadást, pályamunkát ismer el, hanem a hallgatói összteljesítmény alapján a kiemelkedő egyéniséget.

Az első odaítélést (1989) követően két évenként országosan 45 Pro Scientia Aranyérem kerülhet kiosztásra. Ezek közül a Kémiai és Vegyipari Szekcióban alkalmanként 3-4 érmet adnak át.

A Pro Scientia és egyéb hallgatói kitüntetésekről részletesebben is olvashat az OTDT honlapján.

Az oldal tetejére

Bogdándi Virág

Bogdándi Virág (témavezető Dr. Lente Gábor)

TDK-dolgozat címe: Izoniazid reakciója szervetlen oxidálószerekkel

Pro Scientia Aranyérem (2015)

Bajusz Dávid

Bajusz Dávid (témavezető Dr. Lente Gábor)

TDK-dolgozat címe: Kémiai reakciók az Os(VI)-Os(VIII)-perjodátion-formiátion rendszerben

Pro Scientia Aranyérem (2013)
Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkárságának különdíja (2013)

Hadházi Ádám

Hadházi Ádám (témavezető Dr. Lipták András, Dr. Fekete Anikó és Dr. Csávás Magdolna)

TDK-dolgozat címe: Galaktán-típusú hexaszacharid szintézise monoklonális antitestek jellemzésére

Pro Scientia Aranyérem (2013)

Timári István

Timári István (témavezető Dr. Lente Gábor)

TDK-dolgozat címe: Az ozmium-tetroxid és a perjodátion szinergikus hatásának vizsgálata jodidionnal

Pro Scientia Aranyérem (2011)

Kiss István Zalán

Kiss István Zalán (témavezető Dr. Gáspár Vilmos)

TDK-dolgozat címe: Káosz szabályozása mesterséges neuronhálózattal

Pro Scientia Aranyérem (1995)

Szabó Pál

Szabó Pál (témavezető Dr. Dinya Zoltán)

TDK-dolgozat címe: 2-Aril tiazolidin karbonsavak tömegspektrometriás vizsgálata

Pro Scientia Aranyérem (1993)

Varga Zsolt

Varga Zsolt (témavezető Dr. Pelyvás Ferenczik István)

TDK-dolgozat címe: Pszeudodiszacharid antibiotikum modellek szintézise

Pro Scientia Aranyérem (1993)

Kéki Sándor

Kéki Sándor (témavezető Dr. Gáspár Vilmos)

TDK-dolgozat címe: A ferroin által katalizált BZ-reakciók vizsgálata

Pro Scientia Aranyérem (1989)

Az oldal tetejére

Oktatói kitüntetések

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 1997. november 6-i ülése elhatározta, hogy – a kiemelkedő témavezetői és tudományos diákköri szervezői munkáért adományozott elismerés immár évtizedes sikere alapján –, a minőségi felsőoktatás érdekében kifejtett munkásság méltányolására Mestertanár kitüntetést alapít mindazon oktatók és kutatók jobb megbecsülése és ösztönzése céljából, akik az egyetemisták és a főiskolások kötelező tananyag elsajátításán túlmutató, tudományos diákköri, szakkollégiumi vagy egyéb önképzési formában megvalósuló tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibontakoztatásáért és elismeréséért témavezetőként és a tudományszervezés terén éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 2001. szeptember 24-i ülésén Máriás Antal Emlékérmet alapított a neves és fáradhatatlan TDK vezető professzor tiszteletére és emlékére. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács a Máriás Antal Emlékérmet kétévenként, az országos konferenciák évében a nagy iskolateremtő szenior mesterek, köztük mindig egy közgazdász részére adományozza.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Ügyvezető Elnökségének a TDK-t támogató, kiemelkedő munkásságot elismerő kitüntetése, a mozgalom szimbólumát megjelenítő OTDT Arany Kitűző, amely 2004-ben került megalapításra és első ízben odaítélésre.

Ezekről és az egyéb kitüntetésekről részletesebben is olvashatsz az OTDT honlapján.

Az oldal tetejére

Dr. Lente Gábor

Dr. Lente Gábor

Mestertanár Aranyérem (2013)

Dr. Kathó Ágnes

Dr. Kathó Ágnes

Mestertanár Aranyérem (2009)

Dr. Bazsa György

Dr. Bazsa György

OTDT Arany Kitűző (2005)

Dr. Lipták András

Dr. Lipták András

Máriás Antal Emlékérem (2005)

 Dr. Várnagy Katalin

Dr. Várnagy Katalin

Mestertanár Aranyérem (2005)

Dr. Gáspár Vilmos

Dr. Gáspár Vilmos

Iskolateremtő Mestertanár Kitüntetés (1997)

Dr. Kiss Tamás

Dr. Kiss Tamás

Témavezető Mesterek Kitüntetés (1995)

Dr. Zsuga Miklós

Dr. Zsuga Miklós

Témavezető Mesterek Kitüntetés (1995)

Dr. Joó Ferenc

Dr. Joó Ferenc

Témavezető Mesterek Kitüntetés (1993)

Dr. Dinya Zoltán

Dr. Dinya Zoltán

Témavezető Mesterek Kitüntetés (1991)

Dr. Emri József

Dr. Emri József

Miniszteri Elismerés TDK Szervezői Munkáért (1991)

Az oldal tetejére