Információ a tudományos diákköri mozgalomról
a Debreceni Egyetem Kémiai Intézetében


Az 1952-ben induló magyar tudományos diákköri mozgalom egyedülálló „intézmény” a világ felsőoktatásában. Sokan úgy vélik, hogy iskolarendszerünk eredményeiben a tanár-diák bensőséges szakmai és emberi együttműködésnek döntő szerepe van. A tanulásnak ezt az igen hatékony formáját kínálja a diákkör, mely számít mindazon hallgatókra, akik a kötelező feladatok teljesítésén túl szívesen részt vennének valamely tanáruk által vezetett kutatómunkában.

A diákkörhöz való csatlakozás mellőzi a formalitásokat. A teendő mindössze annyi, hogy a hallgató feltérképezi, melyik oktatója foglalkozik az érdeklődéséhez legközelebb álló témával. Ehhez a tanszéki hirdetőtáblák, honlapok nyújtanak segítséget, ahol közzéteszik a projekt- valamint szakdolgozati témákról összesített listákat. Néha a cím kevésbé „beszédes”, így a döntést mindig előzze meg az adott oktatóval való személyes elbeszélgetés.

Az oktatóval közösen végzett munka során megismerhetik a kutatás elemeit a kísérlettervezéstől az eredmények közleménnyé formálásáig. A TDK-munka „előszobája” a projekt-, szakdolgozat vagy diplomamunkának. Mindazok, akik már az utolsó év előtt bekapcsolódnak valamilyen téma kutatásába, nagy előnnyel indulnak a sikeres diplomadolgozat elkészítéséhez.

A DE TTK évente két alkalommal (május közepén, illetve november végén) Kari TDK konferenciát szervez, melyre a hallgatók teljes dolgozattal vagy néhány oldalas összefoglalóval nevezhetnek be. Három fős zsűri értékeli az írásművet, és véleményt alkot a szóbeli előadásról (10 perc előadás), valalmint a vitakészségről (5 perc vita). A zsűri által arra érdemesnek ítélt teljes dolgozatok a kétévente szervezett Országos Tudományos Diákköri Konferencián is szerepel(het)nek, azaz a hallgató szélesebb körben beszélhet az elért eredményeiről, ill. betekinthet a más felsőoktatási intézményekben folyó kutatásokba.

A TDK konferenciákon való eredményes szereplést egyetemünk tehetséggondozási programjában (DETEP információk a http://detep.unideb.hu/ honlapon) un. „teljesítmény kreditekkel” jutalmazzák, mely kreditek révén lehetőség nyílhat havi rendszerességű DETEP-ösztöndíj elnyerésére is.

A helyi TDK aktuális hírei a http://www.chem.science.unideb.hu/tdk.html (Kémiai Intézet TDK oldala) és http://tdk.ttk.unideb.hu/ (Természettudományi és Technológiai Kar TDK oldala), az országos szintűek pedig a http://www.otdt.hu/ OTDT honlapon találhatóak.
Kémiai és Vegyipari Szekció
OTDT
DETEP
Debreceni Egyetem
TTK
Facebook közösség