Záródolgozatok

Jóváhagyott projektmunka, szakdolgozati és diplomamunka témákörök:

2017/18. I. félév (a Neptunban a kurzust a témavezető, illetve a konzulens neve alatt (kékkel jelölve) hirdetjük) (2017. augusztus 15.)

          2016/17. II. félév

2016/17. I. félév

2015/16. II. félév

Záródolgozatok (projektmunka, szakdolgozat és diplomamunka) formai követelményei.

Bírálati szempontok, értékelő lap.

MSc diplomamunka bírálati szempontjai

Nyilatkozat (2016.04.30)

 

Meghirdetett témák a 2017/18. őszi félévre 

         Alkalmazott Kémia Tanszék
         Fizikai Kémiai Tanszék
         Szerves Kémiai Tanszék
         Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
         Más tanszékek (Elválasztástudományi Laboratórium, DE-MÉK Állattenyésztési Intézet)

Jelentkezési határidő: 2017. április 15.

Projektmunka, szakdolgozati, diplomamunka jelentkezési lapot elektronikusan kell kitölteni a http://www.inorg.unideb.hu/jelentkezesilap/diploma.php honlap címen. Kitöltés után kell kinyomtatni és aláírni, illetve aláíratni a témavezetővel. A kitöltött, és a hallgató és témavezető által aláírt jelentkezési lapot a D406-os irodában kell leadni vagy a D303 tanterem melletti postaládába bedobni.

 

Meghirdetett témák a 2016/17. tavaszi félévre (2016. október 17).

         Fizikai Kémiai Tanszék (benne a Környezeti Kolloidok és Izotópalkalmazási Részleg témái is)
         Szerves Kémiai Tanszék
         Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
         Más tanszékek (Gyógyszerészi Kémia Tanszék, 
Ionnyaláb-fizikai Laboratórium, MTA Atomki, Gyógyszerhatástani Tanszék) (2016.11.07)

 

​Meghirdetett témák a 2016/17. őszi félévre (2016. március 28).

         Alkalmazott Kémia Tanszék
         Fizikai Kémiai Tanszék
         Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék
         Szerves Kémiai Tanszék
         Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék