Záródolgozatok

Meghirdetett témák a 2017/18. tavaszi félévre 

         Alkalmazott Kémia Tanszék
         Fizikai Kémiai Tanszék
         Szerves Kémiai Tanszék
         Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
         Más tanszékek (TEVA Kihelyezett Tanszék, Nukleáris Medicina Intézet
         
Thesis topics for chemical engineering BA and chemistry MA)         

Jelentkezési határidő: 2017. november 15.

Projektmunka, szakdolgozati, diplomamunka jelentkezési lapot elektronikusan kell kitölteni a http://www.inorg.unideb.hu/jelentkezesilap/diploma.php honlap címen. Kitöltés után kell kinyomtatni és aláírni, illetve aláíratni a témavezetővel. A kitöltött, és a hallgató és témavezető által aláírt jelentkezési lapot a D202-es irodában kell leadni vagy a D303 tanterem melletti postaládába bedobni.

Jóváhagyott projektmunka, szakdolgozati és diplomamunka témákörök:

2017/18. II. félév (a Neptunban a kurzust a témavezető, illetve a konzulens neve alatt (kékkel jelölve) hirdetjük) (2018. február 4.)

2017/18. I. félév 

          2016/17. II. félév

2016/17. I. félév

2015/16. II. félév

Záródolgozatok (projektmunka, szakdolgozat és diplomamunka) formai követelményei.

Bírálati szempontok, értékelő lap.

MSc diplomamunka bírálati szempontjai

Nyilatkozat (2016.04.30)

 

Meghirdetett témák a 2017/18. őszi félévre 

         Alkalmazott Kémia Tanszék
         Fizikai Kémiai Tanszék
         Szerves Kémiai Tanszék
         Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
         Más tanszékek (Elválasztástudományi Laboratórium, DE-MÉK Állattenyésztési Intézet)

Jelentkezési határidő: 2017. április 15.

 

 

Meghirdetett témák a 2016/17. tavaszi félévre (2016. október 17).

         Fizikai Kémiai Tanszék (benne a Környezeti Kolloidok és Izotópalkalmazási Részleg témái is)
         Szerves Kémiai Tanszék
         Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
         Más tanszékek (Gyógyszerészi Kémia Tanszék, 
Ionnyaláb-fizikai Laboratórium, MTA Atomki, Gyógyszerhatástani Tanszék) (2016.11.07)