Záróvizsgák, zárószigorlat

Záróvizsgák

2019. június

Vegyész MSc

Tételsor (2019. 04. 28.)

 

Kémia tanárszak zárószigorlat

      zárószigorlati tételsor (pdf) - 2018. június

 

Abszolutórium minták

       Kémia BSc, vegyész specializáció (pdf)

       Kémia BSc, vegyész specializáció (excel)

       Kémia BSc, specializáció nélkül (pdf)

       Kémia BSc, specializáció nélkül (excel)

       Vegyészmérnök BSc (pdf)

       Vegyészmérnök BSc (excel)

       Vegyész MSc, analitikus specializáció (pdf)

       Vegyész MSc, analitikus specializáció (excel)

       Vegyész MSc, szintetikus specializáció (pdf)

       Vegyész MSc, szintetikus specializáció (excel)

       Vegyészmérnök MSc, gyógyszeripari specializáció (pdf)

       Vegyészmérnök MSc, gyógyszeripari specializáció (excel)

       Vegyészmérnök MSc, petrolkémiai és műanyagipari specializáció (pdf)

       Vegyészmérnök MSc, petrolkémiai és műanyagipari specializáció (excel)

 

Záróvizsgák

2018. június

Kémia BSc 

       tételsor (frissítve: 2018. 05.09 !!)

Záróvizsga bizottság tagjai:

Elnök:           Dr. Somsák László egyetemi tanár
Tagok:           Dr. Buglyó Péter egyetemi docens
                      Dr. Joó Ferenc egyetemi tanár
                      Dr. Deák György egyetemi docens
Külső tag:      Dr. Nagy Gábor vezető szakértő (MOL)
Titkár:            Dr. Vágvölgyiné Dr. Tóth Marietta egyetemi adjunktus

 

Vegyészmérnök BSc (nappali)

       tételsor (2017.03.13)

 

Vegyészmérnök BSc (levelező) 

       tételsor (2017. 03.18)

Záróvizsga bizottság tagjai:

1. bizottság

Elnök:            Dr. Kéki Sándor egyetemi tanár
Tagok:            Dr. Papp Gábor Csaba egyetemi docens
                       Dr. Nagy Miklós egyetemi adjunktus
Külső tag:      Dr. Zékány András tanszékvezető (TEVA)
Titkár:            Dr. Rácz Dávid egyetemi tanársegéd

2. bizottság

Elnök:            Dr. Bányai István egyetemi tanár
Tagok:            Dr. Árpád István egyetemi adjunktus
                       Dr. Nagy Lajos egyetemi adjunktus
Külső tag:      Dr. Csernyik István tanszékvezető (TVK)
Titkár:            Gombos Réka egyetemi tanársegéd

 

Vegyész MSc

         időpont: 
         helyszín: 
        tételsor (frissítve: 2017. március 3.)

Záróvizsga bizottság tagjai:

Elnök:               Dr. Fábián István egyetemi tanár
Tagok:               Dr. Kurtán Tibor egyetemi docens
                         Dr. Nagy Miklós egyetemi adjunktus
                         Dr. Bányai István egyetemi tanár
                         Dr. Gyémánt Gyöngyi egyetemi docens
Külső tag:         Dr. Hajkó János csoportvezető (TEVA)
Titkár:               Dr. Bellér Gábor egyetemi adjunktus

 

Vegyészmérnök MSc

       tételsor (2017. március 12.)