Záróvizsgák, zárószigorlat

Záróvizsgák

2019. június

Vegyész MSc

Tételsor (2019. 04. 28.)

 

Kémia tanárszak zárószigorlat

      zárószigorlati tételsor (pdf) - 2018. június

Abszolutórium minták

       kémia BSc, vegyész specializáció (pdf)

       kémia BSc, vegyész specializáció (excel)

       kémia BSc, specializáció nélkül (pdf)

       kémia BSc, specializáció nélkül (excel)

 

Záróvizsgák

2018. június

Kémia BSc 

       
       tételsor (frissítve: 2018. 05.09 !!)

Záróvizsga bizottság tagjai:

Elnök:           Dr. Somsák László egyetemi tanár
Tagok:           Dr. Buglyó Péter egyetemi docens
                      Dr. Joó Ferenc egyetemi tanár
                      Dr. Deák György egyetemi docens
Külső tag:      Dr. Nagy Gábor vezető szakértő (MOL)
Titkár:            Dr. Vágvölgyiné Dr. Tóth Marietta egyetemi adjunktus

Vegyészmérnök BSc (nappali)

       tételsor (2017.03.13)

Vegyészmérnök BSc (levelező) 

       tételsor (2017. 03.18)

Záróvizsga bizottság tagjai:

1. bizottság

Elnök:            Dr. Kéki Sándor egyetemi tanár
Tagok:            Dr. Papp Gábor Csaba egyetemi docens
                       Dr. Nagy Miklós egyetemi adjunktus
Külső tag:      Dr. Zékány András tanszékvezető (TEVA)
Titkár:            Dr. Rácz Dávid egyetemi tanársegéd

2. bizottság

Elnök:            Dr. Bányai István egyetemi tanár
Tagok:            Dr. Árpád István egyetemi adjunktus
                       Dr. Nagy Lajos egyetemi adjunktus
Külső tag:      Dr. Csernyik István tanszékvezető (TVK)
Titkár:            Gombos Réka egyetemi tanársegéd

Chemical engineer (angol)

        date: 
        place: 

       
final exam questions (18.03.2017)

Final exam committee:

1. committee

Chairman:      Dr. Sándor Kéki professor
Members:       Dr. Gábor Csaba Papp  associate professor
                       Dr. Miklós Nagy  assistant professor
                       Dr. András Zékány (TEVA)
Secretary:       Dr. Dávid Rácz lecturer

2. committee

Chairman:       Dr. István Bánya professor
Members:       Dr. István Árpád assistant professor
                       Dr. Lajos Nagy  assistant professor
                       István Csernyik head of department (TVK)
Secretary:       Réka Gombos lecturer

 

Vegyész MSc

         időpont: 
         helyszín: 
        tételsor (frissítve: 2017. március 3.)

Záróvizsga bizottság tagjai:

Elnök:               Dr. Fábián István egyetemi tanár
Tagok:               Dr. Kurtán Tibor egyetemi docens
                         Dr. Nagy Miklós egyetemi adjunktus
                         Dr. Bányai István egyetemi tanár
                         Dr. Gyémánt Gyöngyi egyetemi docens
Külső tag:         Dr. Hajkó János csoportvezető (TEVA)
Titkár:               Dr. Bellér Gábor egyetemi adjunktus

 

Chemistry MSc

        date: 
        place: 

        
final exam questions (10.04.2018)

 

Vegyészmérnök MSc

       tételsor (2017. március 12.)