Szakmai gyakorlat

Tájékoztató a 2016. évi nyári gyakorlatról

Kedves Hallgatók!

A Neptunon keresztül tájékoztatást kaptak a Kar-tól a szakmai gyakorlattal kapcsolatosan. Kérem, annak megfelelően járjanak el.
Jelenleg a legfontosabb feladatuk a jövő nyári gyakorlatuk megszervezése, gyakorlóhelyük megkeresése.
Kémia és vegyészmérnök szakon a gyakorlóhelyek, témák köre igen tág lehet, kérdéses esetben kérem, velem egyeztessenek.
Segítségképpen, a korábbi évek gyakorlati helyeiből egy listát itt találhatnak, amelytől természetesen eltérhetnek:
http://applchem.science.unideb.hu/Gyakorlohely_tippek.xls

A kari honlapon leírt eljárástól kissé eltér, ha valaki a TVK-ban szeretné a gyakorlatát tölteni. A TVK kéri, hogy az intézeten (rajtam) keresztül történjen a jelentkezés a gyakorlatra. Ezért kérem, hogy aki ott szeretne gyakorlatozni, minél előbb jelezze felém, és kérem, hogy küldje el a legutóbbi két félév tanulmányi átlagát.

A gyakorlatot a 2015/2016. tanévet követő nyáron kell előteljesíteni, és a kurzust a 2016/2017. tanév I. félévében kell a Neptunban fölvenni. A cégtől kapott igazolással és a megírt dolgozattal lehet a teljesítést elfogadtatni. A dolgozat a gyakorlóhelyen végzett munkát foglalja össze (a kísérletes témák mellett lehet környezetvédelmi, kémiai biztonságtechnikai, gyógyszertári, általános mérnöki, a kémiai tevékenységre vonatkozó jogszabályi és minőségbiztosítási téma is). A dolgozat általánosan elfogadott formátumú, 15-20 oldal terjedelmű legyen. A dolgozat egy kötelező fejezetében a hallgatóknak össze kell foglalnia azt, amit a gyakorlóhelyén tapasztalt a környezettudatos szemléletmód és a társadalmi felelősségvállalás megjelenésében.

A Kémiai Intézet Tanácsának döntése értelmében a nyári Intézményen kívüli gyakorlat (TKBX0607) és a Termelési gyakorlat (TKBG1119) nem végezhető el az Intézet tanszékein (az egyetem más egységeiben viszont igen).

A szakmai gyakorlattal kapcsolatos adminisztrációt a Kar koordinálja, a menete itt található:

http://ttk.unideb.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=388&Itemid=387

Esetleges kérdéseikkel levélben (kuki.akos@science.unideb.hu) és személyesen is kereshetnek.

Kuki Ákos
gyakorlatfelelős